Dotacje

info o dotacji 1 info o dotacji 2 info o dotacji 3

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma Sikorski Cycles Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Bonu na innowacje w ramach działania 1.2.3.

Cele projektu: przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych na Politechnice Krakowskiej w zakresie:

– opracowania założeń konstrukcyjnych dla roweru typu cargo opartej na technologii kompozytowej,

– wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej dla wykonania prototypu roweru typu cargo opartej na technologii kompozytowej,

– wykonanie prototypu roweru typu cargo opartej na technologii kompozytowej,

– przeprowadzenie badań wytrzymałościowych (pod kątem delaminacji materiału przedstawiając granice obciążenia).

Planowane efekty: opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu w postaci roweru typu cargo opartej na technologii kompozytowej

Wartość projektu: 121 401,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 88 830,00 PLN

 

POBIERZ DOKUMENT PDF Z INFORMACJĄ O PROJEKCIE